S7_Olsztynek_Nidzica_www UE Europejski Fund Rozwoju Reg.jpg

Dane kontraktowe

  Projekt:  "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku wezęł Walichnowy  - Łodź (A1)"   Umowa o dofinansowanie nr POIŚ.08.02.00-00-071/12-00 z dnia 31 sierpnia 2012r. wraz Aneksem nr POIŚ.08.02.00-00-071/12-03 z dnia 18 grudnia 2015r.   Wartość Projektu: 5 Więcej

Kontakt

Zamawiający

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Łodzi

ul Irysowa 2

90-065 Łódź

tel.: +48 42 233 96 06

Fax: +48 42 233 96 07

 

 

Więcej

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2016Kontakt|Mapa serwisu